Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman

PENASEHAT :

  1. Kepala SMA Negeri 2 Cirebon  : Drs. Totong Muslihat N, MM
  2. Ketua Komite Sekolah                : Drs. H. Priatmo Adji
  3. Ketua IKA SMANDA                  : Abraham Muhammad

 

KETUA                           : Drs. Abdul Azis

WAKIL KETUA            : Drs. H. Endang Suwarman

SEKRETARIS                :

  • Drs. Muklas, MA.
  • Deddy Setiawan, S.Pd.

BENDAHARA               :

  • Dra. Hj. Diani Widyani
  • Endi Suhendi, S.Sos.

 

SEKSI-SEKSI

  1. SEKSI HUMAS

ALUMNI SMANDA      :  Tommy Nurul Muflik, S.Pd.,  dan Komarudin

GURU                            :  Dra. Hj. Mumun Maemunah I dan   H.  Imam Supardi, S.Pd

KOMITE SEKOLAH   : Edy Sumitro, SE

OSIS                               : Ikhya Ulumudin

2. SEKSI DANA USAHA : Koordinator Alumni tiap angkatan

Drs. Yaya Sunarya, MM, MBA, P.hd.

               Wim Sugiharta, S.Pd.

Dede Rodiatul M, M.Pd.

Abdul Muin,M.Pd.I

Hj. Ayi Nining, M.Ag.

3. SEKSI PEMBANGUNAN : Hj. Imas Maskanah, MM. dan   Ady Cahyanto, S.AP.

4. SEKSI PENGAWASAN :

Sholehudin, M.Pd.

Drs. H. Maman Suherman, MM.

Yoyo Guharya

Dra. I Khodijah